Nadzom ke-12 Sifat Bashar

Sifat bashar menjelaskan bahwa Allah subhanahu wata'ala maha melihat segala sesuatu yang ada di seluruh alam, baik yang dzohir maupun batin atau yang nampak atau yang tersembunyi.

Seorang muslim harus dapat menjaga segala sikap dan niat dalam hatinya agar tetap ada di jalan yang diridhai-Nya.

Berikut ini adalh postingan ke 12 tentang nadzom aqoidul iman sifat bashar berbahasa arab sunda yang bisa Anda amalkan atau nadzomkan.

Nerikut Teks Arab Sunda Sifat Bashar

Nadzom ke-12 Sifat Bashar Nadzom ke-12 Sifat Bashar
  • Dua belas wajib bashor, mohal Alloh a'maa
  • Hartosna Alloh ningali, mustahil heunteu ningali
  • Ari nu jadi dalilna, kana wajib sama' jeung bashar
  • Eta dauh Alloh, wahuassami'ul bashiir
  • Rejeung lamun Alloh teu nga, rungu jeung teu ningal
  • Tangtu kaayaan Alloh, nu torek jeung lolong
  • Ari torek jeung lolong teh, sifat kakurangan
  • ari sifat kakurangan, mustahil di Alloh

Nah moms, demikianlah postingan singkat mengenai teks nadzom aqoidul iman sunda bagian sifat bashar, Allah SWT maha melihat. Semoga dapat bermanfaat.

Posting Komentar untuk "Nadzom ke-12 Sifat Bashar"